Vložení textu

Při tvorbě textového obsahu článku lze text vytvářet buď přímo v editoru, nebo jej zkopírovat odjinud. Při vkládání textu z jiných textových editorů, popř. z jiných internetových stránek,  je důležité text vkládat bez formátování. K tomu slouží tlačítka Vložit jako čistý textVložit z Wordu. Při vkládáni z Wordu doporučujeme zatrhnout obě možnosti - Ignorovat písmoOdstranit styly. Pokud by se text vložil bez odstranění jeho formátování, při prohlížení webu by mohl dělat něco jiného, než chceme. Dochází poté k případům, kdy vložený text v editoru vypadá naformátován správně, při prohlížení stránky již nikoli. Již vloženému textu se formátování odstraní tak, že ho celý zkopírujeme, smažeme a zpátky vložíme přes tlačítka Vložit jako čistý text nebo Vložit z Wordu.

Tvorba obsahu stránek pomocí šablon

Při vytváření obsahu stránky lze použít přednastavený vzhled, tzv. šablonu. Jedná se o vytvořený text stránky s určitým rozmístěním, který může obsahovat i grafické prvky. Šablonu můžeme vytvořit novou, nebo použít již dříve vytvořený text. Tento text poté musíme uložit do složky, která bude sloužit jen pro umístění našich šablon a bude skrytá (je dobré ji pro přehlednost vytvořit mimo hlavní strukturu složek).

Aby se šablony v editoru zobrazovaly, musí se tato složka nastavit jako Složka se šablonami v menu Nastavení složky - lišta Texty (viz Nastavení složky). Po tomto nastavení se  editoru po kliknutí na ikonku Šablony zobrazí seznam námi uložených šablon. Po výběru šablony se do textového pole vloží přesně rozvrhnutý a naformátovaný text, který šablona obsahuje (i s případnými obrázky). Text stačí jen přepsat - ušetříme si tak práci s dalším formátováním a usnadníme si práci při vytváření stejného stylu článků.