Typografie

Co je to typografie? Mohli bychom zjednodušeně říci, že je to věda o tom, jak má správně vypadat tištěný text. Ale není to zdaleka taková exaktní věda jako matematika. Typografie je z velké části i uměním. Jejím cílem je prezentovat text čtenáři vhodným, autorem zamýšleným způsobem. Někdy (např. u knih) by mělo být autorovým cílem to, aby se výsledné dílo příjemně četlo, jindy (u reklam, titulků novin) je zase cílem zaujmout.

Typografie v současnosti umírá z jednoduchého důvodu. V současném věku počítačů se k psaní a tisku textů dostane snad každý. A v této záplavě textu se snadno ztratí přes půl tisíciletí zkušeností typografie. Současní autoři textů si často ani neuvědomí, že od dob Johanna Gutenberga prošlo sázení textů dlouhým vývojem – a namísto toho, aby se začínající autoři textů poučili z tohoto vývoje, opakují mnohé chyby stále znovu.

Ke znalostem typografie bohužel neexistuje „královská cesta“, všechny potřebné znalosti se nedají shrnout pár větami. Tento text ani nechce předstírat, že je univerzální příručkou typografie. Naopak, problematikou se budeme zabírat jen velmi stručně, zkusíme si nastínit některé problémy a seznámit čtenáře s některými základními poznatky.