Stromová struktura obsahu

Stromová struktura obsahu dává řád celým webovým stránkám. Je tvořena hierarchií nadřazených a podřazených složek. Výchozím bodem je tzv. kořenový adresář, který je nadřazený všem ostatním složkám. Přímo kořenový adresář obsahuje 2 podřazené výchozí složky – cs (pro tvorbu stránek v češtině) a en (pro stránky v angličtině).

Pokud chceme stránky pouze v češtině, ve složce en nic nevytváříme. Pokud ovšem chceme mít webové stránky i v angličtině (či jiném jazyce), musíme ve složce en vytvořit novou strukturu složek v anglickém znění. Ta ovšem nemusí být totožná se strukturou složek v české sekci (ve složce cs) – obsah stránek v cizím jazyce se tedy může od těch v češtině lišit.

Ukázka jednoduché stromové struktury stránek imaginárního e-shopu:

-obrázek-