Vytvoření složky a tvorba jejího obsahu

Při vytváření složek se uplatňuje princip „dědění vlastností“. Pokud v nadřazené složce „Sortiment“ vytváříme další složky, zdědí po ní její nastavené vlastnosti.

-obrázek-

Pokud chceme, aby všechny dceřiné složky obsahovaly text, obrázky a formulář, nemusíme tyto vlastnosti nastavovat u každé zvlášť – stačí je nastavit v nadřazené složce „Sortiment“ a všechny složky, které v ní následně vytvoříme, tyto vlastnosti zdědí. Pokud tedy ve složce Sortiment nastavíme napojení na moduly Texty a Fotografie, každá v ní vytvořená podsložka bude mít tyto dva moduly primárně přednastavené. U jakékoli složky lze ovšem její napojení na moduly libovolně přidávat a odebírat dle potřeby nezávisle na modulech nadřazené složky. Pokud tedy budeme pořebovat v nějaké její podřazené složce navíc vytvořit formulář, v editaci složky si ho přidáme.
 

Vkládání obsahu

Pokud chceme do složky vložit nějaký obsah (např. texty, data…), musíme nejdřív tyto vlastnosti nastavit za pomoci tzv. modulů. Označíme složku, do které chceme např. umístit text a klikneme na tlačítko Editovat. Zobrazí se menu Editace složky, kde klikneme na možnost Napojení na moduly. Příslušný modul zatrhneme a potvrdíme tlačítkem Uložit:

-obrázek-

Po uložení se v menu Vložit zobrazí nová možnost Texty. Ta spouští textový editor, ve kterém vytváříme jednotlivé články.