Zkratky

Speciální značkou pro zkratku je <ABBR>, pro akronym (zkratkové slovo složené z počátečních písmen) potom <ACRONYM>. U těchto značek je důležité vyplnit atribut title (tedy co zkratka znamená, zobrazuje se po najetí kurzoru myši) a lang (jazykový původ).