Citace

Při citování textu se používají tři značky – <BLOCKQUOTE>, <CITE> a <Q>. Značka <BLOCKQUOTE> se používá pro citaci celého bloku textu, značky <CITE> a <Q> slouží pro řádkovou citaci a rozdíl mezi nimi z hlediska sémantiky prakticky není.