Závorky

V běžném textu se používají kulaté závorky, které jsou od okolního textu odděleny mezerou. Text v závorkách se píše bez mezery z obou stran. Pokud věta končí závorkou, tečka se napíše hned za ní bez mezery, ovšem pokud text v závorce již tečkou končí, za závorkou se další tečka nenapíše. Hranaté a složené závorky se používají především v matematických výrazech, přičemž hranaté se používají ještě při fonetickém přepisu cizích slov.

Kurz timemanagementu se koná 25. 8. 2010 v budově S (2. poschodí, učebna 25).
(Doporučené plnění závazku.)
Krátké setkání mluvčího či činitele s novináři se nazývá briefing [brífink].
5× {8 + [20 − (4 + 9)]}