Nastavení složky

Nastavení složky vychází z hlavního nastavení do kterého se dostaneme přes horní panel Systém - Hlavní nastavení. Nastavují se zde primární vlastnosti všech vytvářených složek. U každé z nihc je však lze individuálně měnit dle aktuální potřeby v menu Nastavení složky. Změněné vlastnosti se poté dál dědí do složek dceřinných.

Lišta Systém

Zde se nastavuje vlastní publikační systém Synetix CMS.

Zobrazovat potvrzující dialogy - jedná se o dialogová okna, která se otevřou vždy před provedením změny a čekají na Vaše potvzení, např. při smazání složky jste prvně dotázáni, zda si ji skutečně přejete smazat.

Zobrazovat editační mód v hlavní šabloně - jedná se zobrazování ikonek ve veřejné části webu (samozřejmě jen přihlášenému uživateli). Pomocí nich se dostaneme přímo do editaci příslušné části webu a nemusíme ji hledat v obsahu. Jedná se tedy o zjednodušení přístupu do editace.

Obsah souboru robots.txt - nastavení pro internetové prohlížeče, NEMAZAT.

Lišta Složky

Automaticky generovat hezké url z názvu - jedná se o automatické generování cool url adresy.

Počet objektů na stránku - nastavení maximálního počtu objektů, které se zobrazují ve šložce (na stránce). Pokud se nastavený počet překročí, na stránce se zobrazí listování "vpřed", "vzad" a "počet stránek".

Zobrazovat hlavní nadpis - zobrazování názvu složky jako hlavního nadpisu na stránce.

Úroveň nadpisů - nastavení úrovně hlavního nadpisu stránky.

Lišta Formuláře

Slouží k nastavení parametrů u formuláře, jednotlivé položky jsou blíže vysvětleny v modulu Formuláře.

Lišta fotografie

Zde nastavujeme zobrazování fotografií a obrázků na stránce. Nastavení je dvojí - pro hlavní obrázek, který je přímo zobrazen na stránce, a náhled - zvětšení obrázku po kliknutí myši.

Grafické razítko - jedná se o označení všech uveřejněných obrázků na webu logem, textem. Nastavuje se přes příslušné ID objektu.

Text do obrázku - obdobné jako u grafického razítka, vepsaný text se zobrazuje na všech obrázcích na webu.

Kontrola linkování z cizích webů - jedná se o zabránění vkládání obrázků z Vašeho webu na cizí pomocí odkazů.

Lišta SEO

Lišta sloužící k nastavení parametrů stránek pro vyhledávače.

Title - název, který se zobrazuje v horní liště okna prohlížeče. Pomocí složených závorek a úrovně nadpisu se vloží příslušný nadpis, např. {h1}. Pokud později hlavní nadpis změníme, automaticky se v liště zobrazuje jeho nová podoba a nemusíme ho přepisovat ručně.

Lišta Texty

Složka se šablonami - nastavení výchozí složky pro editor textu. Při psaní textu ikonka Šablony posléze otevře tuto složku, ve které by měli být uloženy jen přednastavené šablony vzhledu stránky.

Odkaz na css pro editor - nastavení vzhledu pomocí css.