Styly písma

V rámci jednoho uceleného textu není dobré používat více druhů nebo předdefinovaných stylů písma. Také velikost základního písma by měla být dobře čitelná, ale ne zase zbytečně velká. Čtenář lépe vnímá text jen rozčleněný na velký a malý, popř. tučný či netučný apod.

Smíchá-li se více způsobů zvýrazňování, text se stane chaotickým.

Zdůraznění

Ke zdůraznění výrazu či věty je vhodné použít tučné písmo nebo kurzívu. Zvýraznění výrazu v rámci již zvýrazněné věty způsobí čtenáři zmatek, lepší je věty přeformulovat.

Rozhodně není dobré zvýrazňovat text podtrhnutím (čtenář si mylně myslí, že se jedná o odkaz), ZVÝRAZNĚNÍ VELKÝMI PÍSMENY, nebo Z V Ý R A Z N Ě N  Í  S  M E Z E R A M I. Internetový prohlížeč nebo textový editor jednotlivá slova nevidí a nelogicky je na konci řádků rozděluje.

Pokud zvýraznění s mezerami chcete použít, je vhodné použít tzv. nedělitelných mezer ( ), které zvýrazněné slovo „udrží u sebe“.

Barva písma

Nejčitelnější je černý text na bílém podkladu. Světlý text na tmavém pozadí se čte vždy hůře. Pokud však barevné zvýraznění v textu chcete, je lepší zvolit nepříliš kontrastní tóny a barvy spíše tlumené, čtení textu tak méně namáhá čtenářovy oči.