Odstavce

Sémantická značka pro odstavec má tvar <P> a často se zaměňuje se značkou pro nový řádek v textu <BR> nebo formátovací značkou <DIV>. Při indexaci webu některé vyhledávače kopírují obsah z prvního odstavce a vkládají jej do popisu stránky při vyhledávání uživatelem. Je tedy vhodné, aby vyhledávač poznal, že se jedná o odstavec a věděl, kde začíná a kde končí.