Modul Texty

Modul texty slouží k vytváření textového obsahu webu. Kliknutím na ikonu Texty se modul otevře a spustí textový editor:
-obrázek-

Název textu se na stránce zobrazí jako nadpis. Pokud není vyplněn, uloží se článek pod názvem "Bez názvu" a na stránce se jako hlavní nadpis zobrazí název složky ve které byl vytvořen. Pokud vytvoříme ve stejné složce další nepojmenovaný článek, systém mu opět přidělí název "Bez názvu", ovšem u článku se již název složky jako nadpis nezobrazí. Navíc dochází ke špatné orientaci mezi články ve složce. Pokud víme, že složka bude obsahovat více článků, je dobré dát jednotlivým textům rozlišující názvy.

Pokud nechceme, aby se název textu zobrazoval jako nadpis článku na webu, musíme toto nastavit v menu Nastavení složky - lišta Složky - Zobrazovat hlavní nadpis - Ne (viz. Nastavení složky).

Cool URL můžeme zadat buďto vlastní, nebo ji necháme vytvořit automaticky. Zatržením možnosti generovat z názvu se název objektu automaticky přepíše do adresy URL a nemusíme jej opisovat. Možnost použít url složky jako prefix připíše do adresy url adresu složky, ve které se objekt nachází.
Pole Cool url musí být vyplněné jen v případě, že má složka nastavený zkrácený výpis článků (viz níže). Pokud má složka obsah bez zkráceného výpisu, nemá smysl, aby texty (ale i ostatní objekty) měly svoji vlastní url adresy. Vzniká poté zmatek a adresy, na které nevedou žádné odkazy. Pokud je pole přesto vyplněno, nejedná se o větší chybu.

Štítky - slova či slovní spojení, která slouží ke kategorizaci objektů. V Editoru štítků se poté u jednotlivých hesel zobrazuje počet přiřazených fotografií, článků atd. Objekt může mít přirazeno více štítků - je nutno je oddělovat je středníkem!

Datum vytvoření článku se doplní automaticky při uložení článku včetně hodin a minut. Lze ho nastavit i jako budoucí datum - používá se, pokud chceme zobrazit článek například až za týden od jeho vytvoření. Uložený článek do tohoto data zůstane skrytý.

Důležitými políčky jsou StavDatum platnosti, na jejichž hodnotách závisí, zda se článek na stránce zobrazí či nikoli. Datum platnosti určuje, do kdy se má článek zobrazovat. Po tomto datu se článek skryje. Stav nabízí následující hodnoty:

  • Schválen – článek se zobrazí na stránce, ovšem pokud nevypršelo Datum platnosti článku,
  • zkorekturován – článek prošel korekturou a čeká na schválení,
  • vložen – stav při vložení článku nebo nedokončené editace a čeká na schválení,
  • zrušen – článek nebude uveden na stránce, pouze se zobrazí v přehledu vytvořených článků.

Stav se poté zobrazuje u přehledu článků.

Články se v přehledu sumarizují podle Stavu, zobrazení pořadí článků na stránce se dá upravit v poli kde?!!!!!
Top – zatržením tohoto tlačítka se bude daný text na stránce zobrazovat na první pozici.

Tyto parametry jsou obdobné i u ostatních modulů.

Krátký popis – používá se při zkráceném zobrazení článků na stránce. Pokud pole není vyplněno, na stránku se vypíše vždy jen několik prvních slov článku, které ovšem nemusí být o daném článku dobře vypovídající. Proto zde můžeme napsat několik lepších vět, které se do zkrácenému výpisu více hodí. Parametry zkráceného výpisu lze upravit v Nastavení složky a liště Texty.

Hotové články (ale i ostatní objekty) lze ve složce řadit pomocí šipek nebo přepsáním čísel.