Zvýraznění textu

Pokud chceme nějaký text zvýraznit, z hlediska sémantiky není správné použít běžné formátovací značky – ty jsou pro stroj nečitelné. Namísto <I>, které standardně mění písmo na kurzívu, použijeme značku <EM> ("emphasize") a pro tučné písmo napíšeme místo <B> značku <STRONG>. Pokud chceme zvýraznit text pouze vizuálně (chceme, aby stoj toto zvýraznění opominul), použijeme patřičně nastylovanou značku <SPAN>.