Procento a procentní

Chceme-li říct „třicet procent“, napíšeme mezi číslovkou a procentem mezeru, chceme-li říct „třicetiprocentní“, mezeru nepíšeme.

třicet procent – 30 %
třicetiprocentní – 30%