Přílohy

Přílohy slouží k připojení jednoho objektu k jinému. Používají se v případě, kdy se určitý objekt (fotografie, data...) hodí ,,svázat" s jiným.  Na stránce se příloha zobrazí hned za objektem, ke kterému je připojena (toto pořadí zobrazení nelze změnit). Výhoda vytvoření přílohy k objektu (např. přílohy fotografie k vytvořenému objektu text) namísto vytvoření dalšího nového objektu s fotografií spočívá v tom, že v případě smazání objektu text se automaticky smažou i všechny jeho přílohy. Ve složce tedy nezůstanou objekty, které logicky patřily ke smazanému textu, což nám usnadní případnou další práci s mazáním i ostatních nepotřebných objektů.