Uvozovky

České uvozovky se píší k uvozovanému textu bez mezer, a to levá uvozovka dolů a pravá nahoru.

„uvozovaný text“.

Jestliže potřebujeme použít uvozovky v již uvozené větě, používají se uvozovky jednoduché.

„věta obsahující ,jednoduché‘ uvozovky“.

Třetí tvar uvozovek » « se používá při sazbě knih, příležitostných tiskovin jako je svatební oznámení, kondolence, nebo v poezii. Jiné varianty uvozovek jsou v češtině nesprávné.