Zkratky

Zkratky slov nebo titulů se používají jen v případech, kdy jsou všeobecně známy. Pokud zkratka stojí na začátku věty nebo je méně známá, raději se rozepíše. Zkratky jsou ukončeny tečkou bez mezery, výjimku tvoří zkratky politických stran, organizací nebo států (ODS, EU, ZOO) a psaní některých titulů, kde se nepíše mezera za tečkou uprostřed titulu, pouze na jeho konci (Ph.D., Th.D., Ing.arch.).

Pozor! Slovo „viz“ není zkratka, jedná se o rozkazovací tvar slovesa „vidět“ a tudíž se za ním tečka nikdy nepíše!

Zápisy zkratek společností

Zápisy zkratek společností akciová společnost a společnost s ručením omezeným se píší dle stejných pravidel. Pro společnost s ručením omezeným je však podob zápisu více, protože označení může obsahovat předložku, která se pak píše bez tečky. Výjimkou je případ, kdy by zápis odporoval zápisu společnosti v Obchodním rejstříku. V tomto případě se zkratka musí napsat nesprávně.

  • a. s.
  • s. r. o. / spol. s r. o.
  • k. s.
  • v. o. s.

Zkratky se musí z obou stran od textu oddělit čárkami (Synetix, s. r. o., kompletní služby v oblasti internetových prezentací.) Pokud zkratka končí větu, další tečka se už nepíše: „Kompletní služby v oblasti internetových aplikací poskytuje firma Synetix, s. r. o.“