Editace složky

Lišta složka

Cool url - doporučujeme zatrhnout možnost "generovat z názvu" - url adresa je poté přehledná a logická. Url adresu si můžeme i vymyslet, nesmí ovšem obsahovat diakritiku a znaky v url adrese zakázané. Možnost "použít url nadřazené složky jako prefix" přidá před url názvem aktuální složky url adresu její nadřazené složky.

Popis - pro uživatele publikačního systému, slouží k lepší orientaci mezi složkami.

Přepsat nastavení vnořených složek - zatrhnutím možnosti se změní řazení objektů i ve složkách vnořených.

Zobrazovat složku - po nastavení možnosti NE je složka vidět pouze v publikačním systému. Pro návštevníka webových stránek je neviditelná.

Lišta Napojení do šablony a zobrazení

Slouží k vkládání obsahu do jednotlivých částí webu pomocí ID. Lze nastavit i podmíněné vkládání.

Lišta Napojení na moduly

Nastavení možného obsahu složky, který lze poté do složky vkládat.

Lišta Práva

Slouží k nastavení práv uživatelů. Práva jsou rozdělena do dvou skupin - čtení (kdy uživatelé mají povoleno pouze prohlížet obsah, nikoli jej měnit) a zápisu (kdy uživatelé můžou obsah libovolně upravovat). Práva lze nastavit skupinám uživatelů nebo jednotlivci zvlášť. Možnost Dědit po předcích nastaví uživateli stejná práva jako má skupina, do které patří.