Modul Formuláře

Pokud chceme na stránky vložit nějakou anketu, možnost odeslání dotazu či kontakt na naši firmu, využijeme modul Formuláře.

Položky PředmětOdesílatel emailu se zobrazí příjemci emailu (Vám).
 
Příjemce emailu - nemusí se jednat o firemní email, můžeme nastavit např. naši soukromou adresu. Formulář se může odeslat i na více adres zároveň, jednotlivé adresy se oddělují čárkou a dávají do složených závorek.
 
Povinné položky - bez vyplnění uvedených položek se odesílateli zobrazí předdefinovaná hláška a email se neodešle, dokud nebudou všechny povinné položky vyplněny. Uvádí se zde název položky, který jsme zadali při jejím vytváření. U již vytvořeného formuláře zjistíme název položky tak, že na ni klikneme pravým tlačítkem a podíváme se do políčka Název. Jednotlivé položky se oddělují středníkem.
 

Při vytváření nového formuláře můžeme použít předdefinované hlášky, nebo vytvořit své vlastní.

Editace formuláře

Editace formuláře je obdobná jako editace textu - do formuláře lze např vkládat obrázky, flash či tabulku. Pro jeho samotné vytvoření slouží následující proměnné:

Textové pole - jednoduchý řádek pro psaní textu. Při jeho vytváření je důležité vyplnit pole Název, který se zobrazuje po odeslání formuláře v příchozím emailu. Vyplněním pole Hodnota se přednastaví text, kretý se v textovém poli poté standardně zobrazuje (lze takto např. do pole předvyplnit znak zavináč a usnadnit uživateli napsat do pole svůj email). Textové pole lze použí i pro psaní hesla, kdy se místo písmen píší černé tečky. Heslo se příjemci emailu zobrazí a ten tak ví, že email odeslala oprávněná osoba. Před vytvořené pole ještě dopíšeme text, co se má do pole psát.

Textová oblast - slouží pro psaní delšího textu.

Seznam - rolovací pole, slouží k vytvoření výběru z více položek. Jednotlivým položkám v seznamu se dá jméno v poli Text, přidělí se jim Hodnota a stiskem tlačítka Přidat se přidají do seznamu.

Přepínací tlačítko (kulaté) - slouží k volbě jedné z možností, nelze mít tedy zaškrtnuté více tlačítek zaráz (například výběr ano/ne). Při jejich vytváření se zadává stejné jméno, ovšem jiná hodnota. V momentě zadání nového jména, se již vytváří nová skupina tlačítek.

Zaškrtávací políčko (hranaté) - slouží k zatrhnutí libovolného počtu odpovědí. Název a hodnota se zadává stejně jako u přepínacích tlačítek.

Každá tato proměná má svůj název a možnou hodnotu, kterou jí přidělil uživatel při vyplňování formuláře. V příchozím emailu se poté tento její název zobrazí a s ním i jeho hodnota (v pořadí Název: Hodnota). Proto názvy proměnných volíme tak, aby v příchozím emailu byly spolu s odpovědmi srozumitelné. Ke každé vytvořené proměnné vždy dopíšeme text, aby se uživatel snadno ve formuláři orientoval (k poli s názvem "jmeno" dopíšeme např. "Vaše křestní jméno" a pod.)

Při vytváření formuláře lze nastavit vzhled příchozího emailu. K tomu slouží okno Odesílaný email pod oknem Formulář. Lze do něj vkládat obrázky (např. logo firmy) a podobně. Lze také formátovat text odpovědí z formuláře tak, že se název proměnné vloží do složených závorek. Příklad:

"Formulář vyplnil uživatel {jmeno}" se v emailu zobrazí jako "Formulář vyplnil uživatel Pavel"

Stejně tak lze nastavit či naformátovat potvrzující email, který přijde uživateli, který formulář odesílal v okně Odesílaný potvrzující email.