Tabulky

Jedním z největších prohřešků proti správné validitě stránek je používání tabulek pro rozvržení obsahu stránky, zejména jsou pak nesprávně používány při tvorbě layoutu. Nadpis bývá umístěn v horním řádku tabulky, menu v prvním sloupci a podobně. Robot, který na stránku přijde, nevidí krásně rozvrženou stránku, ale jednu velkou tabulku vyplněnou někde obrázky, někde textem, někde ničím. Tabulek by se proto mělo využívat pouze pro tabulková data, jako např. výsledky fotbalových utkání a podobně.