Vložení obrázku do textu

Vložení obrázku přímo do textu lze pouze přes jeho URL adresu, která odkazuje na místo, kde je uložen na našem serveru. Pokud chceme k textu připojit obrázek odjinud, musíme tak učinit přes modul Fotografie.

Po kliknutí na ikonu přidat obrázek se spustí okno Vlastnosti obrázku:

URL - do pole url adresu vložíme tak, že klikneme pravým tlačítkem na zobrazený obrázek (který jsme si na server uložili přes modul Fotografie) a zvolíme možnost „Kopírovat adresu obrázku“ a vložíme ji do políčka. Alternativní možnost máme s tlačítkem Vybrat na serveru. Před něj url adresu vložíme tak, že přes menu Obsah obrázek najdeme a poté na něj kliknem - adresa se vloží sama.

-obrázek-

Alternativní text - jedná se o popis obrázku, je dobré jej vyplnit. Tento text se zobrazí namísto obrázku, pokud je v prohlížeči uživatele nastavení vyplých obrázků, které používají čtečky pro slepce. Text se při běžném nastavení nezobrazuje.

Pro umístění obrázku v textu slouží tyto parametry:

  • Šířka, výška – nastavení velikosti obrázku,
  • okraje – číselnou hodnotou nastavujete sílu rámečku obrázku,
  • H-mezera,V-mezera – velikost horizontálního a vertikálního okraje,
  • zarovnání – umístění obrázku v textu.
Pokud chceme, aby se obrázek po kliknutí myši zvětšil, musíme na něj nastavit odkaz
 

Vložení obrázku jako přílohy k textu

Obrázek je možno na stránku připojit též jako přílohu k vytvořenému textu v modulu Texty. Klikneme na ikonku Přílohy a poté na modul Fotografie (viz Modul Fotografie).

Takto přidané fotografie se na stránce nezobrazí přímo v textu, ale až na konci stránky. Automaticky se vytvoří i jejich náhledy. Rozdíl oproti vkládání obrázků přes modul Fotografie je ten, že takto vložené obrázky jsou přímo svázány s danou stránkou a při případné úpravě webu a smazání textu dojde k automatickému smazání i připojených objektů.