Entity a klávesové zkratky

Název Znak Entita Zkratka
ampersand & & Levý Alt + 0038
promile ‰ Levý Alt + 0137
Euro € Levý Alt + 0128
tři tečky, výpustka … Levý Alt + 0133
stupeň ° ° Levý Alt + 0176
pevná mezera     Levý Alt + 0160
menšítko/menší než < &lt; Ctrl + Alt +, nebo Levý Alt + 0060
většítko/větší než > &gt; Ctrl + Alt +, nebo Levý Alt + 0062
„klasická“ pomlčka &ndash; Levý Alt + 0150
„dlouhá“ pomlčka &mdash; Levý Alt + 0151
dolní česká uvozovka &bdquo; Levý Alt + 0132
horní česká uvozovka &ldquo; Levý Alt + 0147
dolní česká jednoduchá uvozovka &sbquo; Levý Alt + 0130
horní česká jednoduchá uvozovka &lsquo; Levý Alt + 0145
palcová míra " &quot; Levý Alt + 0033
apostrof &rsquo; Levý Alt + 0146
levá lomená (francouzská) uvozovka » &raquo; Levý Alt + 0187
pravá lomená (francouzská) uvozovka « &laquo; Levý Alt + 0171
krát × &times; Levý Alt + 0215
minus &minus;  
plus minus ± &plusmn; Levý Alt + 0177
copyright © &copy; Levý Alt + 0169
registrovaná obchodní značka ® &reg; Levý Alt + 0174
obchodní značka &trade; Levý Alt + 0153
ostré S ß &szlig; Levý Alt + 0223