Vykání, tykání

Tvary slov Vy, Vám, Ty, Tobě, Ti … se píší s velkým počátečním písmenem v dopisech k vyjádření úcty. Používá se pro oslovení osob, se kterými se blíže neznáme nebo v úřední korespondenci. Malým písmenem se v dopisech naznačuje soukromý charakter dopisu.

U textů, které nemají formu klasického dopisu (např. text na webových stránkách, otevřený dopis, reklamní leták ap.) není nic závazně stanoveno a je na jejich tvůrcích, zda chtějí vyjádřit zdvořilost použitím velikých počátečních písmen, nebo naopak důvěrnější oslovení s malými písmeny na začátku.