Odkazy

Odkazy jsou důležitým artiklem pro vyhledávače. Ty z jejich textu pochopí, na co odkazují a stránce, na kterou vede víc odkazů, dávají vyšší pagerank. Je tedy chybou dávat do textu odkazu nicneříkající fráze typu „klikněte zde“, „pokračujte tudy“ a podobně. Zbytečně tak přicházíme o cenné body. Text v odkazu by měl krátce vyjadřovat, na co se přesně odkazuje – vyhledávače mají v sobě zabudované ochranné algoritmy a penalizují stránky s odkazy, které vedou jinam, než by člověk dle jejich textu očekával.