Klávesové zkratky

Mnoho funkcí v editoru má své klávesové zkratky. To je jeden z důvodů, proč je práce s ním velice jednoduchá a efektivní. Níže uvedený seznam obsahuje klávesové zkratky seskupené podle obsatí použití.

Práce s dokumentem

 • Esc – uzavře dialogové okno editoru, rozbalovací seznam, nebo kontextové menu. Také se odstěhuje z podmenu kontextového menu na volbu rodiče.
 • Enter – vybere funkci z panelu nástrojů, rozbalovacího seznamu nebo kontextového menu. Je to ekvivalent tlačítka OK v dialogovém okně.
 • Shift + F10, klávesa Menu/Application - otevře kontextové menu.

Navigace

 • Home – přesun na začátek řádku.
 • Ctrl + Home – přesun na začátek dokumentu.
 • End – přesun na konec řádku.
 • Ctrl + End – přesun na konec dokumentu.
 • PgDn – posunutí dokumentu, přibližně o délce editační oblasti.
 • PgUp – posunutí dokumentu, přibližně o délce editační oblasti.

Psaní

 • Enter (Return) - ukončí odstavec a začne nový.
 • Shift + Enter - přidá řádku.
 • Backspace, Del - smaže znak.
 • Ctrl + Backspace, Ctrl + Del - smaže slovo.

Zpět a Znovu

 • Ctrl + Z - provádí operace Zpět.
 • Ctrl + Y - provádí opakování operace.

Vyjmout, Kopírovat a Vložit

 • Ctrl + X, Shift + Del - přesune do schránky fragment textu .
 • Ctrl + C - zkopíruje do schránky fragment textu.
 • Ctrl + V, Shift + Insert - vloží text ze schránky.

Výběr textu

 • Ctrl + A - vybere celý obsah dokumentu.
 • Shift + šipka - vybere fragment textu.
 • Ctrl + Shift + šipka - vybere celá slova fragmentu textu.
 • SHIFT + HOME - vybere text od kurzoru do začátku řádku.
 • Shift + End - vybere text od kurzoru do konce řádku.
 • Ctrl + Shift + Home - vybere text od kurzoru do začáteku dokumentu.
 • Ctrl + Shift + End - vybere text od kurzoru do konce dokumentu.
 • Shift + PgDn - vybere text o přibližně délce editační oblasti dolů.
 • Shift + PgUp - vybere text o přibližně délce editační oblasti nahoru.

Formátování textu

 • Ctrl + B - nastaví tučné formátování textu.
 • Ctrl + I - nastaví kurzívu.
 • Ctrl + U - nastaví podtržení textu.
 • Ctrl + L - otevře dialogové okno "Vložit odkaz".

Přístupnost

 • Alt + F10 - vstoupí do panelu nástrojů.
 • V panelu nástrojů se můžete pohybovat pomocí šipek VlevoVpravo, nebo pomocí Tab mezi skupinami tlačítek (Shift + Tab zpět)
 • Alt + F11 - vstoupí do spodního zobrazení úrovně html elementů.