Obrázky

U obrázků mají pro sémantiku význam pouze jejich atributy alt a title. Alt (povinný atribut) označuje text, který se zobrazí na stránce v případě, že se nepodařilo obrázek načíst. Tento text také přečte čtečka pro nevidomé. Atribut title zobrazuje text po najetí kurzoru myši na obrázek, který ho může blížeji popsat.