Seznamy, rejstříky

Jsou tři možné způsoby, jak psát seznamový výčet. Pokud se výčet začne psát malým písmenem, jednotlivé body výčtu se zakončují čárkou, pokud velkým písmenem, tak tečkou. První způsob se používá, když jsou jednotlivé body nevětné celky, druhý pokud jednotlivé body obsahují více větných celků. Pokud se střídají větné celky s nevětnými, píše se malé písmeno na začátku bodů a středník na jejich konci.

Barvy podkladu jsou:

 • bílá,
 • modrá,
 • červená,
 • žlutá,
 • zelená
 • Bílá,
 • modrá,
 • červená,
 • žlutá,
 • zelená.
 • Firma Synetix nabízí tvorbu internetových prezentací a aplikací.
 • Používá vlastní publikační systém Synetix CMS.
 • Na trhu je již od roku 2005.