Stupně

Používáme kombinaci kláves ALT+0176

Pokud chceme napsat „20 stupňů“, za číslem se mezera napíše, před jednotkou už nikoliv (20 °C).

Stejně se stupně píší i u označování úhlů (45°) nebo souřadnic (90°10′25″).

Chceme-li napsat „dvacetistupňový“, píšeme znak „°" hned za číslo (20° mráz, obdobně 12° pivo).